Er is geen concurrentie … ook niet met jouw ‘perfecte voorganger’

Onlangs belde een HR-manager me met de vraag :    ”Hoe kan dat nu : Peter* kwam als beste kandidaat uit het assessment. Hij is nu al enkele maanden actief in zijn nieuwe functie als leidinggevende en het loopt voor geen meter. Hij loopt er ongelukkig bij, zijn team mort, … Gewoon : het klikt niet. Wat is er aan de hand ?”

Verschillende oorzaken zijn mogelijk : sommige teamleden gaan in de weerstand tegen de nieuwe leider, de jobinhoud komt niet overeen met de gecreëerde verwachtingen, het team dat voorheen wel goed draaide, loopt er toch plots de kantjes af, …

Waar is de ex- leidinggevende ?

Maar soms kan je er de vinger niet op leggen. Wat in deze situaties dikwijls over het hoofd gezien wordt, is de rol die de ex-leidinggevende nog speelt. Dus rijst de vraag : Waar is de ex-leidinggevende ?
Het klinkt misschien vreemd maar je nieuwe positie als leidinggevende kan in sterke mate afhangen van jouw voorganger.
Elk team leeft, iedereen heeft zijn eigen plek binnen de groep. Van zodra er iets wijzigt binnen deze structuur, heeft dit sowieso een effect op de omgeving. Concreet betekent dit : als iemand het team verlaat, komt er plots een leegte. Hoe deze lege plek wordt ingevuld, is cruciaal voor de verdere samenwerking. Jij, als nieuwe leidinggevende hebt ongetwijfeld een andere aanpak dan je voorganger, je organiseert teammeetings op jouw manier, misschien voer je nieuwe gewoontes in ivm de koffiepauze,…
Maar 1 ding is zeker : om je intro als nieuwe leidinggevende te laten slagen, moet er eerst afscheid worden genomen… En daar komt jouw voorganger in het vizier…

“Toen jij onze manager was, liep het toch allemaal beter!”

Stel : jouw voorganger is nog steeds in de organisatie aanwezig en die passeert elke dag bij het team. Hij doet dit met de beste bedoelingen (laat ons daarvan uit gaan), want “ze hebben toch altijd goed samengewerkt”. Dit betekent dat die relatie ‘leidinggevende-medewerker’ actief blijft leven. Collega’s kunnen dit aangrijpen om bij hem problemen aan te kaarten, hun beklag te doen, … want : “Toen jij onze manager was, liep het toch allemaal beter!” Jouw voorganger luistert en helpt hen verder (met de beste bedoelingen),…
Dit is zo’n typische valkuil, waardoor jij als nieuwe leider geen schijn van kans maakt. Want de mensen praten niet met jou, de problemen geraken niet tot op jouw bureau, je krijgt geen voeling met de werkvloer,… maar je voelt wél de spanning? .
Hoe pak je dit aan ? Bespreek met je voorganger (ook met de beste bedoelingen uiteraard) hoe je zijn aanwezigheid ervaart. Nodig hem uit voor een kleine afscheidsdrink samen met het team (kan zeer informeel). Bedank je voorganger voor de geleverde prestaties, laat hen vertellen over de goede momenten, … en vooral wens hem veel succes voor de toekomst. Op deze manier weet iedereen dat dit hoofdstuk is afgesloten. Dit is een feit ! Het is tijd voor iets nieuws : jouw kans om het waar te maken!

Er is geen concurrentie … ook niet met jouw ‘perfecte voorganger’

Een team in rouw

Stel : jouw voorganger heeft de organisatie verlaten; misschien heb je hem zelfs nooit gekend. De teamleden spreken nog wel honderduit over hem en over ‘hoe goed’ het toen wel was,… Als nieuwe leidinggevende word je daar niet bepaald vrolijk van. Het voelt alsof je moet concurreren met ‘dé perfecte leidinggevende die er spijtig genoeg niet meer is’. Dit proces is normaal en betekent dat jouw team ‘in rouw’ is.
Wat kan je doen ? Organiseer voor jouw team een ‘moment van rouw’ (zonder hierover zwaar dramatisch te doen natuurlijk). Zo krijgt iedereen de kans om te praten over jouw voorganger, hoe het voorheen was, … Vraag hen wat ze meenemen uit die periode, wat liever niet,… en uiteraard : wat ze nodig hebben om dit ‘rouwproces’ af te sluiten. Laat dit proces geleidelijk verlopen. Maar ga de realiteit niet uit de weg : de ex-leidinggevende komt niet meer terug.

Trouwens in de case waarvoor de HR manager me belde, ging het om een team in rouw. Deze inzichten met hen delen, loste veel op en luchtte ook op. Zonder een shock effect te creëren, zijn Peter* en zijn team nu geleidelijk op goede weg om samen sterke resultaten neer te zetten. Dus toch de juiste man op de juiste plaats?!

De professionele band tussen het team en de ex-leidinggevende die stopt … no doubt about it !

Een onuitgesproken regel is (zowel in privé als professionele context) : Iedereen heeft recht op een plek EN niemand kan ongezien verdwijnen !
Helaas houden sommige organisaties hiermee te weinig rekening. Jouw voorganger vertrekt, jij verschijnt als nieuwe leidinggevende met een korte intro van jouw baas… En voilà daar sta je dan… liefst zo snel mogelijk over naar de orde van de dag en Actie !
Trap niet in die val. Neem je tijd om iedereen te leren kennen, praat met hen – beter nog : luister naar hen. Wees je authentieke zelf, er is geen concurrentie … ook niet met jouw ‘perfecte voorganger’. Neem de goede dingen uit het verleden mee en bouw daarop voort. Maar de professionele band tussen het team en de vroegere leidinggevende die stopt … no doubt about it, make it happen !

Ga er met volle goesting tegenaan. Ik wens je heel veel succes !

Els

*om privacy redenen is deze naam gewijzigd


Hoe verliep de kennismaking met jouw nieuwe team ? Wat was jouw introductie als nieuwe leidinggevende ? Wil je het delen… laat maar weten. Ik ben oprecht benieuwd : info@beinclusive.be